Advanced Search
 
 
 
毛刷產品介紹 arrow 毛刷 - 滾筒刷 arrow 脫泡用滾輪滾筒刷(木製)
羊毛特殊刷脫泡用滾輪滾筒刷(鐵製)
 

脫泡用滾輪滾筒刷(木製)

 
 

脫泡用滾輪滾筒刷(木製)
規格:2”-12”
產品說明:脫泡用滾輪滾筒刷(木製) 一般工程使用

18